Patronat 

 

 Partnerzy   

 

PROJEKT

Optymalizacja kosztów energii elektrycznej w JST (ogladaj)


Temat realizowany jest w ramach projektu Europejska Akademia Samorządowa (EAS), funkcjonującego od 2004.roku, z uruchomioną w zeszłym roku Internetową Platformą Edukacji Samorządowej (IPES) w ścisłym współdziałaniu z korporacjami samorządowymi : Związkiem Województw RP, Związkiem Gmin Wiejskich RP, Związkiem Powiatów Polskich i Unią Miasteczek Polskich z wiodącą rolą Związku Miast Polskich w tym projekcie, do wsparcia informacji, promocji i edukacji jednostek samorządu terytorialnego (JST), które mogą i powinny być zainteresowane optymalizacją wykorzystania infrastruktury przesyłowej i zakupem energii po jak najniższych cenach.
Zakłada się, że realizacja tych działań dla gmin wiejskich, wiejsko-miejskich, miejskich, starostw powiatowych i urzędów marszałkowskich, będzie odbywać się poprzez następujące produkty, działania, przygotowywane i realizowane we współpracy merytorycznej z ekspertami :

- publikacja materiałów szkoleniowych i bieżących informacji
- forum dyskusyjne z podziałem na poszczególne zagadnienia w ramach
tematu optymalizacji energii elektrycznej,
- webinaria i czaty ekspertów merytorycznych rozszerzajace temat,
- warsztaty i prezentacje webinaryjne innowacyjnych; technologii i rozwiązań
organizacyjno-prawnych .

  • Inne działania rozszerzające i uzupełniające temat zwłaszcza przez partnerów
    i korporacje samorządowe wspierające przedsięwzięcie.

 

Patronat
medialny      Wsparcie