Prowadzenie - Mariusz Grunt – trener i właściciel Grunt For Development – doradztwo prawne i gospodarcze, ochrona środowiska, w tym doradztwo w zakresie tzw. uchwał śmieciowych.

 

 Opis:

Spory interpretacyjne na tle niskiej precyzji przepisów będą powodowały opóźnienia w pracach związanych z uchwalaniem nowego prawa miejscowego, gdyż gminy będą popełniać błędy w czasie tworzenia projektów nowych uchwał, które następnie po podjęciu przez rady gmin będą uchylane przez organy nadzoru (wojewodowie, regionalne izby obrachunkowe). Niniejsze warsztaty mają na celu przedstawienie rozwiązań prawnych, które skrócą lokalną legislatywę i przyśpieszą tym samym powstanie nowych przepisów lokalnych wprowadzających nowy model gospodarowania odpadami komunalnymi. Istotnym celem jest również zwrócenie uwagi na spójność wewnętrzną nowego prawa miejscowego, gdyż zostało ono rozproszone na wiele uchwał, które można podejmować niezależnie od siebie, powinny one jednak się wzajemnie uzupełniać.