Prowadzenie – Mariusz Kuźma – członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych oraz Stowarzyszenia Biegłych Rewidentów, Księgowych, Doradców Podatkowych, Prawników i Ekonomistów „LIBERTAS”.

 

 Opis:

Racjonalne zaplanowanie obowiązkowych przetargów na odbieranie lub odbieranie z jednoczesnym zagospodarowaniem odpadów komunalnych wymaga szerokiej wiedzy na temat organizacji usług oraz ich kosztów. Niniejsze warsztaty mają na celu przedstawienie na przykładach gmin, które przejęły władztwo nad odpadami komunalnymi na mocy przeprowadzonego referendum, doświadczeń związanych ze zlecaniem usług w trybie przetargów.