Prowadzenie – Dyrektor Mieczysław Bąk –Jarpol Enterprise – zarządzanie firmą konsultingową oferującą szeroki zakres usług dla JST, inwestorów chcących wejść na polski rynek oraz MŚP.

 

Opis: 

Ustawa z 1 lipca 2011 r. zmieniająca model gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce obliguje gminy do przeprowadzenia obowiązkowej kampanii informacyjnej na temat 4 obowiązkowych uchwał wdrażających w gminie nowe zasady. Działania te można potraktować literalnie i ograniczyć się do formalnego wypełnienia obowiązku, co nie zagwarantuje jednak gminie osiągnięcia efektu w postaci powszechnego uczestnictwa społecznego w reformie, które powinno polegać na powszechnym wypełnianiu przez mieszkańców nowych obowiązków. Dlatego celem warsztatu jest przedstawienie koncepcji rozszerzonej kampanii informacyjnej, która pozwoli na skuteczne oddziaływanie na społeczność lokalną, w celu wypracowania właściwych zachowań z punktu widzenia segregacji odpadów w gospodarstwach domowych oraz partycypacji w kosztach odbierania i zagospodarowania odpadów.